jan grue

«Det vil sikkert kome ein reservasjonsrett som for abort og rituell omskjering.»
«Det er heller ikke sant at leger er i stand til å forutse nærstående død.»
«Det mest problematiske med Rognhaugens innlegg er kynismen han uten blygsel legger for dagen.»
«Moderne lækjarar burde lære meir av veterinærar, som er meir van med å innsjå når nok er nok, og døden er det beste alternativet.»
«Å bevare sin identitet er viktig når man er alvorlig syk.»
«Vi 'feirer' ikke selvmord i avisene, slik Grue fremstiller det.»