Annonse

jan grue

jan grue

«Den motstridige kroppen som har sin egen form og beveger seg på sin egen måte, etter sin egen rytme, er verdifull.»
«Vi reduserer barnet til eit middel for at vaksne kan realisere seg sjølv.»
«Kanskje har Moen absolutt forstått poenget, men jeg har ikke fått med meg at han har svart på det.»
«For politikerne ville det nok vært en lettelse om flere ville valgt å avslutte livet – gjennom aktiv dødshjelp.»
«Politikere som ytrer seg for retten til sjølvbestemt død, blir politisk døde selv.»
«Det vil sikkert kome ein reservasjonsrett som for abort og rituell omskjering.»
«Det er heller ikke sant at leger er i stand til å forutse nærstående død.»
«Vi skal ikke skyte de sårbare unge eller gamle. Vi skal møte dem med kompetent omsorg og lindrende behandling.»
«Det mest problematiske med Rognhaugens innlegg er kynismen han uten blygsel legger for dagen.»
«Å bevare sin identitet er viktig når man er alvorlig syk.»
«Moderne lækjarar burde lære meir av veterinærar, som er meir van med å innsjå når nok er nok, og døden er det beste alternativet.»