Ivo de Figueiredo

«Det mangler en moderne, omfattende, autorativ biografi om Edvard Munch på norsk, og for så vidt også på engelsk. Men det kommer ikke til å mangle så veldig mye lenger, for nå…»