Israel

«Dei kunne jo ikkje ha erobra den økonomiske og politiske posisjonen dei erobra utan sin moderne sivilisasjon.»
«Aggressoren tapte krigen, og dette var en uheldig og tragisk del av utfallet.»