iran

«Grunnlaget for ethvert samarbeid er atomforhandlingene.»