IQ-måling

«Kvinner bør stimuleres økonomisk til å føde kvinner.»
«Det finnes mange intelligente drittsekker, og det finnes mange hjertevarme personer med lav intelligens.»