internett

Poenget med argumentasjonslæren er ikke å vinne diskusjonen, men å forstå andre og samle oss mer i samfunnet.