internasjonalisering i akademia

«Den gang var det om norske universiteter burde tale latin – i dag er det engelsk.»
«Å blande sammen så mange forskjellige temaer skaper bare forvirring.»