internasjonal straffedomstol

«Krigen i Kosovo har aktualisert den juridiske beskyttelsen av menneskerettigheter med full tyngde, og opprettelsen av Den internasjonale krigsforbryterdomstol er et godt tegn på at…»