integrering

«Ta kontantstøtten og invester pengene i kompetanse på andre språkgrupper enn norsk.»
«Synes Isaken at regjeringen bidrar til å skape tilhørighet med denne politikken?»