innvandringsdebatt

«Afrika bør ned i formering. Europa og Amerika bør ned i forbruk.»