innvandring

Vår sammenligning omhandlet Gharahkhanis argument for effektiv bruk av bistandsbudsjettet, ikke Aps og Frps bistandspolitikk generelt.
Men det har ingenting med logikk å gjøre.
«Integrering går følgelig begge veier, og krever noe av begge sider.»
Forslaget fra Ap om å forby søskenbarn ekteskap kan være en løsning som bør vurderes på sikt