innvandring

«Har vi egentlig råd til å la en stor del av elektoratet seile sin egen sjø?»
«Vi kan være enige om at det eksisterer noen kunnskapshull, men hullet er nok mindre enn det som antydes.»
«Mennesker flytter ikke bare fordi nasjonalstaten trenger arbeidskraft.»