innvandring

«Vi kan være enige om at det eksisterer noen kunnskapshull, men hullet er nok mindre enn det som antydes.»
«Mennesker flytter ikke bare fordi nasjonalstaten trenger arbeidskraft.»