innvandring

«Har vi egentlig råd til å la en stor del av elektoratet seile sin egen sjø?»