Annonse

innvandring

innvandring

«Vi kan være enige om at det eksisterer noen kunnskapshull, men hullet er nok mindre enn det som antydes.»
«Mennesker flytter ikke bare fordi nasjonalstaten trenger arbeidskraft.»
Vår sammenligning omhandlet Gharahkhanis argument for effektiv bruk av bistandsbudsjettet, ikke Aps og Frps bistandspolitikk generelt.