innvandrere

«Synes Isaken at regjeringen bidrar til å skape tilhørighet med denne politikken?»
«Det er på sin plass å avlive myten om at takknemlighet ikke er en del av den somaliske kulturen.»