innovasjon

««Mission»-drevet forskning kan sies å være forskning med et tydelig oppdrag eller formål.»
«Vi trenger et nytt teknologibegrep i skolen – slik man har i tysk skole, hvor teknologi er alt fra en høvel til en robot.»