Annonse

innkjøpskomiteer

innkjøpskomiteer

Dette er en flåsete uttalelse som diskrediterer rådet.
Man kan ikke kjøpe inn en kunstner bare fordi han har bodd i området i femti år
– Det ble helt enkelt for byråkratisk å få til møtene