ingeri engelstad

« I likhet med mindre skrivende mennesker kan også forfattere være noen ytterst ubehagelige typer.»