inga bostad

«Det som bekymrer oss mest, er signalet om at det nå skal satses på massedigitalisering.»
«Et forsvarlig arkivdepot består av mye mer enn selve datalageret.»
«Som representanter for læresteder og forskningsmiljøer i Norge er vi bekymret.»
«Et ordentlig varsku for arkivenes fremtid, det trengs.»