Infuture

«Vår metode er forskningsbasert.»
«Kulturens møte med publikum handler om mer enn antall besøk.»
Jeg anbefaler inFuture å ta en tur på et medlemsmøte i en kunstnerorganisasjon.
«Folk trenger trygge rammer for å være kreative og dristige.»
«De av oss som trodde forskning innebar evne til kritisk refleksjon rundt egne metoder må tro om igjen.»
«Fronth-Nygren bommer i sitt forsøk på å undergrave kildene for vårt arbeid.»
Vi har ingen forventning om at fremtidsstudien skal gi oss fasiten på hvordan fremtidens kulturkonsum og kulturbrukere ser ut.