ideologier

«Som politisk prosjekt er det universelt av natur.»
«Det er simpelthen galt, alltid og overalt, å nekte jenter å gå på skolen.»