identitet

«Å skulle «forene oss i vår forskjellighet og bære over med forskjelligheten» er reaksjonært.»