Annonse

idéhistorie

idéhistorie

«Hvor mye matematikk må til for at en borger kan bli en fullverdig samfunnsdeltager?»