Ian Kershaw

Kershaw slår fast at fraværet av store kriger i Europa er største fremgangen de nær 70 årene som boken dekker.