humor

«Jeg har stor sans for at satirikere pusher grenser. Først da vet de hvor grensen går.»