humanitære kriser

«Fra en som var så opptatt av kildehenvisninger, er det påfallende at dette tallet presenteres uten kilde.»
«Asle Toje har altså tilbakevist sine egne utsagn, og det er positivt.»
«Antallet mennesker på flukt fra Biafrakrigen kan umulig være større enn dagens rystende tall.»