humanister

«Det pekes på at norske humanister publiserer for lite.»
«Så sklir han helt ut, blir usaklig, og viser fullstendig mangel på forståelse for verdien av fagansatte humanister i dag.»