høyresiden

«Helt siden oppstarten har vi formulert og praktisert en aksjonisme som skal sprike i sitt mangfold.»
«Sett fra ytre venstre, kan det virke langt, sågar ekstremt langt, til den moderate høyresiden.»