Annonse

høyre

høyre

«Næringspolitikk handler ikke om å gjøre det så lett som mulig å være selskap eller gründer.»
Videreutdanning er en investering i gode lærere og en enda bedre skole.
«Den myke og verdibaserte skolen blir med forakt kalt «koseskole» av Høyre. Målbar kunnskap er alt.»
«Først i den perioden statsråden har hatt delansvar for, økte pedagogikken vesentlig.»