homofili

«Dette er en diskusjonsstil jeg ikke ønsker å ta del i.»