homobevegelsen

«De drømmer om et multiseksuelt samfunn.»