Hjemmefronten

«Michelet svarte meir utfyllande på våre metodespørsmål enn sitatet viser.»
«Det er skuffende av en så kunnskapsrik person som Jan Erik Vold.»