Hillary Clinton

«Modeller alene er ikke nok, man må også ha god peiling på politikk og samfunn.»