hijab

«Jeg nekter å akseptere at «fuck» er årsaken til hatet Ali opplever.»
«God kommunikasjon er avgjørende for læring.»