helsevesenet

«En kyniker, sa Oscar Wilde, vet prisen på alt, men ikke verdien av noe.»