helsepolitikk

«Jo lenger vi venter med å investere i barn som er i fare for å lide overlast, desto mindre sannsynlig er det at vi oppnår gode resultater.»
«LCP burde i prinsippet gjelde alle gamle skrøpelige i hjem eller sykehjem.»
«En kyniker, sa Oscar Wilde, vet prisen på alt, men ikke verdien av noe.»