helene uri

Disse intellektuelle tradisjonene er fullstendig ignorert innenfor akademia
«Etter at folk har lest boken, tror jeg de vil lade kjerring positivt.»