Hele Norge snakker

«Målsettingen er å demme opp for politisk polarisering.»