havbruk

«Å skape fiendebilder tjener ingen.»
«De såkalte oppdrettskritiske forskerne har en viktig rolle, nemlig å påpeke utfordringer og problematiske forhold.»