Annonse

Hausmania

«Brochman ønsker kanskje at aktivistene skal kaste stein og brenne bildekk i gatene.»
«Systemet viser svakhetstegn. Fraværet av alternativer er øredøvende.»