Harald Eia

Ensomhet handler ikke om Harald Eia som utsetter å ta en kaffe med Marie Simonsen.