Hanne Haavind

«Barnehagen har en underlig, nærmest svermerisk posisjon hos mange.»
«Likestillingsfeminist er ett av dine skjellsord.»
«90 norske forskere satt tause i salen.»
«Jeg vil ha gode barnehager, og jeg vil anbefale at fellesskapet tar kostnadene.»
«Barnehagen blir en selvfølge. Ikke et aktivt valg.»
«Fra fe­mi­nis­ter ven­ter du deg in­gen­ting. Det for­und­rer meg.»