Handke-debatten

«Jeg skal ikke dvele ved hvor dårlig Handkes anførselstegn om serberne som aggressor tåler disse tallene.»