Gunnar C. Aakvaag

«Mitt anliggende er kvaliteten på den offentlige debatten i Norge.»
«Vi trenger en statusheving av forfatterrollen i norsk akademia.»
«En slik debatt bør nettopp føres demokratisk, kritisk og uten bruk av stråmenn.»
Utdanning er nøkkelen til sosiale posisjoner i Norge.