Gunnar C. Aakvaag

«En slik debatt bør nettopp føres demokratisk, kritisk og uten bruk av stråmenn.»
Utdanning er nøkkelen til sosiale posisjoner i Norge.
Hvis man fremstiller et emne ensidig, så får man tåle at det påtales.
«Arbeidslivet trenger tilstedeværelsen av mennesker som av og til trenger litt ekstra støtte.»