Gudmund Skjeldal

Skal ingen som mottar honorar for å skrive anmeldelser få engasjere seg i debatten om kritikkens kår?