gudmund hernes

Civita har ikke utviklet noen «felles ideologisk plattform» rettet mot «unge sjeler og sinn»
«Dybdelæring kan, som Hernes skriver, bli oppfattet som en forenklet motsetning til overflatelæring.»
«Det er ikke viktig om dybdelæring er gammel eller ny vin. Kanskje holder det å enes om at vinen er god?»