gudmund hernes

Civita har ikke utviklet noen «felles ideologisk plattform» rettet mot «unge sjeler og sinn»
«Dybdelæring kan, som Hernes skriver, bli oppfattet som en forenklet motsetning til overflatelæring.»