grønn vekst

«Vi trenger sterk vekst i produksjon av protein fra havet.»
«Vidar Helgesen bruker en typisk kjønnet retorikk.»