Giorgio Agamben

«Vi trenger ingen flere kreative økonomer. Vi trenger verdiskapere i og utenfor økonomien.»
«En vektløs og glatt lesning av en av vår tids fremste tenkere.»
«Omsorgsyrket beskrives bokstavelig talt som en drittjobb hos Jönson.»