George Orwell

«Det som opprinnelig var satire hos Huxley, er blitt en pinlig ­presis beskrivelse av vår verden i dag.»