Annonse

genteknologi

genteknologi

«Vi kan ikke vente på at risikoene dukker opp.»
«At Crispr kan ha negative effekter på cellers delingsevne er relevant for alle levende organismer.»
«Crispr har stort potensial, og vi løser ofte utfordringer underveis.»
«Bioteknologirådets uttalelser skal være et startpunkt for bred debatt.»